כמה פגישות צריך

מספר ועוצמת הפעלות אינם יכולים להקצות על פי התייעצות מוקדמת, מפני שהם ייחודיים. עבור כל מקרה דרוש מגע ישיר עם המטופל לצורך איבחון פיזי המדויק ומצב האנרגטי.

יש אנשים שמספיק להם טיפול אחד או שניים ואנשים אחרים זקוקים לעשרות ביקורים. בדרך כלל מספר פגישות לא עולה מ 10.