Michael Khazani


כלפני שנה הרגשתי כאבים באזור הברכיים כך שהיה לי קשה לשבת ישיבה מזרחית וכן תחושות עייפות באזורים שונים בגוף ,קבלתי טיפול כיריופרקטי ממאסטר שאול וכבר בטיפול הראשון התחושה של חיות ומרץ חזרה אליי ובטיפול השני הייתי בן אדם חדש ואכן עצות בתזונה נכונה וישומם עזרו לי
לכאבי ברכיים ,המון תודות על עזרה והעצות שלך ,והמשך שירות מהנה לאילו שזקוקים לעזרתך כפי שחוויתי את הנאה שלך בטיפול שעשית לי