Reut Azrzar

תודה גדולה למדריך ומאסטר שאול, כבר מספר שנים שהעור שלי מבקש ריפוי, קיבלתי שני טיפולי כירופרקטיקה, ניקוי צמחים מרים וטינקטורה שהגיעו באהבה מאמא טבע טיהור מרפא וחשוב לגוף ומעבר לו, בזכות בטיפול הגוף שלי עושה אתחול, נפטר מנטיות ישנות, נולד מחדש בריא ושלם. מגיע לכולנו. תודה גדולה.