Roni Aharon Mizrahi

היי שאול
אני רוצה להודות לך על היותך, על העזרה והמסירות. על המסע המשותף. הכלים שנתת לי איתי לתמיד. הגב שלי טוב מתמיד ואני יודע איך להזכיר לגב ואיך ליישר אותו בעצמי. לפעמים הוא שוכח אבל הרבה יותר קל להחזירו לקו הישר. סדרת הטיפולים איתך היית מרגשת ומעמיקה ומשחררת מבעיות שאני אפילו לא מודע איליהם. רמת החיים שלי עלתה ואני אוהב יותר. החיים האלה הם מסע ומרגש וביחד עם חוכמתך הם עוד יותר מקסימים.
תודה על הרפואה, תודה על השיקוי אדמה ביטר ועל ימי הניקוי שעברתי בהכוונתך. תודה על תרגילי הבוקר שאני עושה כל יום, גם לפני שינה. ותודה על הכוונה בתחום המזון החי והמעבר לטבעונות.
נתראה בקרוב
רוני