Yosef Taktok

אני חייב לך כול החיים שלי לאחר כמה טיפולים חזרתי לחיים הטובים שלי וכמו שאתה רואה מקום ראשון בארץ בk1 זה מרגש שהרפואה אומרת שאני לא יכול ואתה כן עשתה אותי יכול ( היה לי כאבים בכול הגוף במיוחד בגב בזכותך עמדתי על הרגליים וחזרתי לקרבות שלי אלף תודות)